L’aqüeducte del Valles

Aqüeducte del Vallès

Les rutes proposades al voltant de l’aqüeducte del Vallès ens permetran conèixer unes infraestructures creades a finals del segle XIX i principis del XX per abastir d’aigua de boca a la ciutat de Barcelona.
A finals de 1890 la ciutat de Barcelona té mig milió d’habitants i això provoca un greu dèficit amb l’abastiment i sanejament d’aigües a la ciutat. Una bona part dels ciutadans s’abasteix encara de pous i fonts dintre mateix del terme municipal i això provoca greus epidèmies per contaminació entre les aigües freàtiques i els pous negres.

Companyia General Anònima d’Aigües de Barcelona

L’any 1881 es crea la Companyia General Anònima d’Aigües de Barcelona i pocs anys després la Companyia d’Aigües de Dos Rius amb l’objectiu de portar aigua suficient per a la ciutat.
Aquesta última projecta i construeix un complex sistema de canalitzacions i aqüeductes per portar l’aigua dels brolladors explotats a Sta. Maria de Barbera (actual Barbera del Vallès) i altres a Cerdanyola fins a la ciutat de Barcelona.

Ciutat Meridiana

Ciutat Meridiana

Per superar els desnivells i barrancs de la serra de Collserola es van construir un seguit d’aqüeductes, alguns força espectaculars que encara resten miraculosament en peu, després de molts anys de total oblit.

Els darrers anys l’administració s’ha fet conscient del seu valor arquitectònic i històric i ha començat a fer-hi algunes actuacions.

 

Comparteix