El Rec Comtal

Rec Comtal

 

El Rec Comtal és una de les més antigues infraestructures urbanes de la ciutat de Barcelona. El seu origen el trobaríem amb l’aqüeducte romà fet per abastir d’aigua a l’antiga Barcino.
Segons sembla, el rec medieval es fa per desig del Comte de Mir, germà petit del comte de Barcelona Borrell II al segle X.

Foto Nuria Monés Cera - Vera edicions

Foto Nuria Monés Cera – Vera edicions

 

La captació d’aigua del riu Besos al terme municipal de Montcada i la seva canalització fins a la ciutat permet el desenvolupament agrícola i industrial a la seva riba.

 

Port BCN i Rec Comtal

Port BCN i Rec Comtal

 

Als actuals barris de Sant Andreu, el Clot i als voltants del monestir de Sant Pere de les Puelles, el Portal Nou i el barri de Sant Pere, s’hi construeixen molins i indústries relacionades amb la pell i teixits això com una gran quantitat d’espais dedicats a l’horta.

 

 

 

La funció principal del rec no era abastir d’aigua de boca als habitants de Barcelona, aquesta s’obtenia majoritàriament de pous freàtics dins de la mateixa ciutat, sinó permetre el desenvolupament industrial de moltes indústries que requerien una important quantitat d’aigua, com els molins, les adobaries de pell, les carnisseries i regar les terres de conreu que l’envoltàvem.

Segell Junta Aigües

Segell Junta Aigües

 

El rec va ser abandonat l’any 1914 per la poca salubritat de les seves aigües i substituït per altres canalitzacions.
Tanmateix les indústries i conreus que abastia van anar desapareixent o transformant-se en quedar integrades dins la trama urbana de BCN.

Actualment queda un petit tram entre Montcada i Reixac i el barri de Vallbona.
Altres trams estan sent posats al descobert com a jaciments arqueològics a diferents indrets de Sant Andreu, Fort Pienc, Plaça de les Glories.

 

El Rec al pas per el Born

El Rec al pas per el Born

 

Nosaltres proposem fer el recorregut del tram encara actiu i aprofitar-ho per aprendre una mica més com fer un reportatge fotogràfic.

 

 

Video de Barcelona Llibres:  ‘El rec Comtal, 1.000 anys d’història’

 
 

 

Comparteix